Kamu Hizmet Standartları

Bartın Valiliği

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kamu Hizmet Standartları

 

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1 GIDA YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2 YAKACAK YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

Not: En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Bartın İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, yakacak sevkıyatı yaptığı tarihlerde yapılır.

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3 BARINMA YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4 SOSYAL DESTEK YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)

   5 EĞİTİM YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6 ŞARTLI EĞİTİM/SAĞLIK/GEBELİK YARDIMLARI (ŞNT) 1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

Not: Başvurular 15 Ağustos – 15 Ekim tarihleri arasında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

8 SAĞLIK YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu – Reçete

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

9 AFET DESTEKLERİ

(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

10 TERÖR ZARAR YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Terör zararı tespit tutanağı

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

14 GÜN (Yardımının devamı için yapılan başvurularda)

11 PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER) 1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN
12 PROJE DESTEKLERİ (GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ) 1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN
13 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN YARDIMLAR (ENGELLİ AYLIĞI,ENGELLİ YAKINI AYLIĞI,YAŞLI AYLIĞI) 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Sağlık Kurulu Raporu

30 GÜN
14 ÖKSÜZ YETİM YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

 

30 GÜN
15 MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

 

30 GÜN
16 MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

 

30 GÜN
17 EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YAPILAN YARDIMLAR 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

 

30 GÜN

 

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ve fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim : Feridun GÜLER İsim : Abdullah AKDAŞ
Unvan : Vakıf Müdürü Ünvan : Vali Yardımcısı
Adres : Bartın Valiliği Binası Adres : Bartın Valiliği Binası
Telefon : 0 378 227 56 14 Telefon : 0 378 227 10 43

Paylaşım Alanı

Facebook Twitter Google Whatsapp Yazdır

Arama