Başvuru

Başvuru Kapsamı :

3294 Sayılı Kanuna tabi olması.

Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamak,

Başvuru Yeri:

Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valilik/Kaymakamlık) yapılır.

Başvuru Şekli:

Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla)

Bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (engelli, yaşlı, yatalak vb.) adına kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmeni, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından, yapılır.

Yardım Programlarına Göre Başvurularda Gerekli Belgeler

Ancak sadece gerekli hallerde (vakıf mütevelli heyetinde yardım başvurusunun değerlendirilmesinde bir kanaatin oluşamaması, başvuru sahibi hakkında herhangi bir ihbarın bulunması, inceleme esnasında sosyal yardım ve inceleme görevlisinin çevreden bilgi edinmesi gibi) aşağıdaki belgeler dışında vakıf mütevelli heyetince gerekli görülen belgeler istenir.

Paylaşım Alanı

Facebook Twitter Google Whatsapp Yazdır

Arama