Genel Sağlık Sigortası

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda GSS gelir testi işlemleri 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Vakıflara başvuru yapan kişilerin sistem üzerinden merkezi veri tabanlarında kayıtlı mal varlığı bilgileri ve gelir durumları incelenmektedir. Ayrıca haneler mahallinde ziyaret edilerek sosyo-ekonomik durum değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bahse konu bilgiler çerçevesinde SYDV mütevelli heyetleri hanelerin ortalama aylık gelirlerinin seviyesi doğrultusunda belirlemektedir. Mütevelli Heyetlerince alınan kararlar Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden SGK’ya iletilmektedir. Bildirim, tescil, tebligat ve prim tahsilatı işlemleri SGK tarafından iletilmektedir.

 

Paylaşım Alanı

Facebook Twitter Google Whatsapp Yazdır

Arama