TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA DÜZENLİ YARDIM…

        Aile ve sosyal politikalar bakanlığı sosyal yardımlar genel müdürlüğünün 08.01.2018 tarihli yazısına istinaden ilk etapta tüberküloz ve subakut sklerozan panen sefalit (sspe) hastalarının müracaat edebilecekleri ağır kronik hastalıklar yardım programına başvurular başladı.

  • Hane içerisinde kişi başı gelir brüt asgari ücretin 2/3’ünün altında olanlar
  • Verem savaş dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getiren takip ve kontrollerine düzenli olarak devam eden, ilaçlarını hekimce belirlenen periyodlarda kullanan tüberküloz hastaları
  • Sspe hastalığı,30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede yayınlanan özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulları raporları hakkında yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler

        Bu yardım programına başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca başvuruda bulunan şahsın ve hanedeki diğer bireylerin sosyal güvenceli olması yardım programına başvuruda direk olarak engel teşkil etmemekle birlikte muhtaçlık hesaplama tabi tutulacaktır.

         Yakınlarınızdan ve çevrenizden bu hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızı kurumumuza yönlendirmeniz rica olunur.

 

Paylaşım Alanı

Facebook Twitter Google Whatsapp Yazdır

Arama