STK Temsilcileri Rektör Uzun’la Buluştu

        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bartın Üniversitesi’nde 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları yapıldı.

       Hazırlık çalışmaları kapsamında, Bartın Üniversite’sinin mevcut durumunun analiz edilmesi, geleceğinin daha iyi planlanabilmesi ile faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılabilmesi amacıyla Rektör Prof.Dr. Orhan UZUN başkanlığında düzenlenen beyin fırtınası toplantısına Vakıf Müdürümüz Feridun GÜLER, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri katıldı.

        Günümüzde üniversitelerin farklı işlevlerinin olduğunu vurgulayan Rektör Uzun, “artık üniversiteler bazı konularda uzmanlaşma konusunda gayret sarf etmektedir. Belli konularda ve çalışma sahalarında çalışmaları arttırmak tüm üniversitelerimiz için elzemdir. Üniversitelerde ihtisaslaşma bölgesel kalkınmaya da ciddi anlamda fayda sağlamaktadır. Çünkü üniversitelerin belli konularda ihtisaslaşması doğrudan bölgenin kaynakları ile ilişkilidir. Biz de Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin kaynaklarına uygun olarak ihtisaslaşma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken sürdürülebilir atılımlar yapabilmek için iç ve dış paydaşlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

Paylaşım Alanı

Facebook Twitter Google Whatsapp Yazdır

Arama